«Powrót

"End trafficking, save culture- Koniec handlu, zachowaj kulturę"

"End trafficking, save culture- Koniec handlu, zachowaj kulturę"

"End trafficking, save culture- Koniec handlu, zachowaj kulturę"

Przekazujemy poniżej link do filmu "End trafficking, save culture- koniec handlu, zachowaj kulturę", zrealizowanego w ramach kampanii UNESCO, której partnerem jest Światowa Organizacja Ceł (WCO).


Kampania dotyczy rabunku i zniszczenia dziedzictwa kulturowego Syrii, ale ma także charakter uniwersalny.

Konflikty zbrojne i klęski żywiołowe zwiększają ryzyko kradzieży i nielegalnego handlu dobrami kultury. W związku z tym organizacje takie jak WCO i UNESCO zachęcają do wspierania działań związanych z zapobieganiem nielegalnemu handlowi dobrami kultury i podnoszącymi świadomość społeczną w zakresie problemu rabunku dział sztuki w Syrii i w innych miejscach na świecie. 

 

link do filmu (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym):

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=J-WDjZvvyD4