Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko.

  1. W ramach konkursu nr  01.03.01-IW.03-00-002/17dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, ul. 3 Maja 30, 38-200 Jasło."

  Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku

  Planowane efekty:

  • zmniejszenie strat ciepła,
  • zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową o 633,9 GJ/rok ,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
  • redukcja emisji dwutlenku węgla o 24,49 MgCO2/rok,
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 65,5 %.

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian zewnętrznych piwnic wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • docieplenie stropodachu niewentylowanego wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • wymianę drzwi aluminiowych wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • wymianę bramy garażowej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • wymianę drzwi wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • wymianę stolarki okiennej oraz stolarki okiennej aluminiowej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi
  • zamianę źródła ciepła z kotła gazowego na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • montaż na dachu budynku paneli fotowoltaicznych wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi;

  Wartość całkowita projektu:1 500 729,33 zł
  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych: 1 275 619,93 zł

  Termin realizacji projektu:31.12.2020r

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl(link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.03.2019 Data publikacji: 28.02.2017 13:16 Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2019 12:26
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian