«Powrót

Wchodzi w życie ustawa zmieniająca system monitorowania przewozu SENT

Wchodzi w życie ustawa zmieniająca system monitorowania przewozu SENT

Wchodzi w życie ustawa zmieniająca system monitorowania przewozu SENT

14 czerwca 2018r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustawNowelizacja ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego monitorowania przewozu towarów wskazanych w przepisach o systemie monitorowania, zwanego systemem SENT *.

 

Podstawową zmianą, którą wprowadza nowela jest objęcie systemem monitorowania przewozów towarów realizowanych transportem kolejowym. Drugą istotną zmianą jest poszerzenie katalogu towarów, które podlegają systemowi monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Poza paliwem, olejem roślinnym, suszem tytoniowym oraz alkoholem skażonym są to również produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo, nowa ustawa wdraża udogodnienia dla użytkowników, m.in. możliwość dokonywania zgłoszeń zbiorczych, czy też stosowania w zgłoszeniach wyłącznie kodów CN (brak PKWiU).

 

*System monitorowania drogowego przewozu towarów został wprowadzony w dniu 18 kwietnia 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138). Tym samym podmioty gospodarcze zostały zobligowane do zgłaszania do rejestru zgłoszeń SENT przewozów towarów tzw. „wrażliwych", dokonywanych po drogach publicznych. Obowiązkiem tym objęty został przewóz paliwa, alkoholu całkowicie skażonego, suszu tytoniowego oraz olejów roślinnych.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku (link otwiera załącznik na nowej stronie)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.06.2018 Data publikacji: 13.06.2018 10:09 Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 07:45
Autor: Edyta Chabowska Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian