«Powrót

Rozmawiali o rozwoju współpracy

Rozmawiali o rozwoju współpracy

Rozmawiali o rozwoju współpracy

spotkanie w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu
spotkanie w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu
spotkanie w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu
10 października br.  w  siedzibie Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Celem rozmów był rozwój bieżącej współpracy zarówno w obrębie przejść granicznych jak i współdziałanie w monitorowaniu drogowego przewozu towarów.
 
Głównym tematem rozmów było omówienie organizacji odpraw funkcjonariuszy Służby Celno-  Skarbowej (KAS) i Straży Granicznej na planowanym przejściu granicznym Malhowice- Niżankowice. Przewidywane jest, że odprawy służb celno-skarbowych i granicznych ruszą tam od 2020r.
Tematy związane z infrastrukturą i organizacją odpraw dotyczyły także kolejowego przejścia granicznego Przemyśl- Mościska, w zakresie którego planowana jest rozbudowa zarówno w ruchu towarowym jak i osobowym. 
 
W trakcie spotkania poruszono także temat funkcjonowania przejścia granicznego w  Korczowej, w trakcie budowy i po oddaniu do użytku nowego stacjonarnego skanera RTG. Izba Administracji  Skarbowej w Rzeszowie planuje zakończenie tej inwestycji na 2019 r. To kolejne urządzenie skanujące na tym przejściu, które uzupełni dotychczas wykorzystywane urządzenia RTG w kontroli pojazdów osobowych, ciężarowych i autokarów.
 
Istotnym elementem rozmów było także omówienie współdziałania służb w ramach monitorowania drogowego przewozu towarów.  Kontrola ciężarówek w ramach pakietu przewozowego  SENT to narzędzie, które pozwala funkcjonariuszom na walkę z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym lub wyłudzają podatek od towarów i usług.
 
W spotkaniu ze strony Krajowej Administracji Skarbowej uczestniczyli:  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Grzegorz Skowronek, Zastępca Dyrektora Piotr Bauman, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu mł. insp. Andrzej Pasternak, Zastępca Naczelnika nadzorujący pion zwalczania przestępczości ekonomicznej podinsp. Artur Jasiński.
W rozmowach wzięli także udział Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz, Zastępca Komendanta ds. Granicznych płk SG Adam Pacuk, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Jerzy Mika oraz  Komendant Miejski Policji w Przemyślu insp. Wojciech Kiełtyka.