«Powrót

Rozmawiali o rozwoju polsko- słowackiej współpracy

Rozmawiali o rozwoju polsko- słowackiej współpracy

Rozmawiali o rozwoju polsko- słowackiej współpracy

uczestnicy spotkania
Zacieśnienie współpracy i zdiagnozowanie nowych obszarów współdziałania to główne cele międzynarodowego spotkania , które z udziałem przedstawicieli podkarpackiej KAS odbyło się 28 lutego br. w Presovie.
 
Delegacji z polskiej strony przewodniczył komisarz Grzegorz Skowronek, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. 
 
W spotkaniu uczestniczył także mł. insp. Andrzej Pasternak Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wraz z zastępcami a także Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu Grzegorz Pieszko. 
Słowacką stronę reprezentowali przedstawiciele Urzędu Celnego i Urzędu Skarbowego w Presovie, Urzędu Celnego w Michalovcach oraz Kryminalnego Urzędu Administracji Finansowej.
 
Podczas spotkania poruszono tematykę funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce od 1 marca 2017r. Strona słowacka dzieliła się rozwiązaniami i doświadczeniami w zakresie konsolidacji słowackich służb celnych i skarbowych. W porównaniu do pozostałych słowackich urzędów skarbowych,  Urząd Skarbowy w Presovie obejmuje region o największej liczbie mieszkańców i okręgów administracyjnych i w osiąganych wynikach plasuje się w czołówce słowackich urzędów.
 
Uczestnicy spotkania omówili także planowane działania w zakresie intensyfikacji współpracy w zwalczaniu przestępczości transgranicznej oraz współdziałania na terenach przygranicznych. 
 
Podczas spotkania podkreślono rolę Polsko Słowackiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku, dzięki któremu polskie i słowackie służby celno- skarbowe mogą szybko i skutecznie wymieniać informacje służące zwalczaniu przestępczości na terenach przygranicznych. 
 
W 2017 r. funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu pełniący służbę w centrum współpracy obsłużyli ponad 5,5  tysiące informacji kierowanych z Polski i do Polski. 
 
W porównaniu do poprzedniego roku, ilość zapytań kierowanych do funkcjonariuszy polskiej KAS wzrosła o ponad 20 %, głównie z obszaru przekroczeń słowackich granic, systemu elektronicznego poboru opłat na drogi na terenie Słowacji czy dot. firm zarejestrowanych na jej terytorium a także przemieszczania samochodów ciężarowych po drogach RP czy sprawdzenia polskich firm. 
 
Funkcjonariusze pracujący w Polsko Słowackim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku notują od kilku lat stały wzrost ilości zapytań oraz przekazywanych informacji pomiędzy służbami obydwu krajów. Częstsze kontakty pozwalają na zacieśnienie współpracy oraz praktyczną pomoc pomiędzy administracjami Polski i Słowacji czego przykładem może być m.in. zaangażowanie Urzędu Celnego w Presovie i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w problematykę taryfikacji paliw, poboru próbek i badań laboratoryjnych  oraz wspólne działania mające na celu eliminację nieprawidłowości w tym obszarze.