«Powrót

Przedstawiciele KAS na Polsko- Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest w Lublinie.

Przedstawiciele KAS na Polsko- Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest w Lublinie.

Przedstawiciele KAS na Polsko- Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest w Lublinie.

uczestnicy konferencji
W dniach 8-9 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest, organizowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublina. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele podkarpackiej i lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Konferencja była okazją do spotkań przedstawicieli międzynarodowego biznesu, finansów i inwestycji oraz reprezentantów władz centralnych i samorządowych 
z Polski, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Ukrainy oraz Uzbekistanu. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej: Z-ca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Grzegorz Skowronek oraz przedstawiciel Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
 
W programie spotkania przewidziano wystąpienia ekspertów z Polski, Mołdawii 
i Ukrainy.  Podczas inauguracyjnych wykładów głos zabrali m.in.  Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju RP Jerzy Kwieciński oraz Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Stepan Kubiv.
 
Uczestnicy mogli skorzystać z dwóch segmentów  tematycznych: Kierunek Wschód – szanse, możliwości i współpraca lub Polska – atrakcyjnym partnerem dla kontrahentów i inwestorów ze wschodu. 
 
Szczególna uwaga została poświęcona analizie możliwości inwestycyjnych na terytorium Polski, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, uwarunkowaniom prawno-podatkowym związanym z rejestracją działalności na rynku polskim i Unii Europejskiej, certyfikacji towarów oraz ofercie specjalnych stref ekonomicznych. 
W drugim dniu wydarzenia, 9 czerwca 2017 r., odbyła się sesja wyjazdowa, mająca na celu zapoznanie uczestników konferencji z osiągnięciami gospodarczymi Lubelszczyzny