«Powrót

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów Gruzji gościem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów Gruzji gościem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów Gruzji gościem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Na zdjęciu przedstawiciel MF Gruzji, Dyrektor IAS Jacek Cichy oraz Naczelnik US w Łańcucie Dariusz Hadław

W dniach 28-29 sierpnia br. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie gościła przedstawiciela Ministerstwa Finansów Gruzji, Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Pana Aleksandre Elanidze. Wizyta odbyła się na zaproszenie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i była częścią systemu szkolenia CEPOL, w ramach którego odbywają się szkolenia, spotkania w dziedzinie ścigania przestępczości ekonomicznej na poziomie europejskim i międzynarodowym.

 

W dniu 28 sierpnia br. Pan Aleksandre Elanidze odwiedził siedzibę Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, gdzie spotkał się z Zastępcą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Panem Jackiem Cichym. W ramach spotkania Pan Dyrektor Jacek Cichy zapoznał gościa z Gruzji z przeprowadzoną w Polsce konsolidacją trzech administracji: skarbowej, celnej i kontroli skarbowej, zajmujących się m.in. wykrywaniem przestępczości ekonomicznej, w jedną strukturę organizacyjną jaką jest Krajowa Administracja Skarbowa. Następnie przedstawiciel gruzińskiej administracji odwiedził Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie oraz Urząd Skarbowy w Łańcucie, gdzie miał możliwości zapoznania się z pracą i zadaniami tych urzędów.

 

W drugim dniu wizyty 29 sierpnia br. Pan Aleksandre Elanidze gościł w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu. W ramach wizyty spotkał się z Naczelnikiem Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu podinsp. Andrzejem Pasternakiem. Podczas spotkania zaprezentowana została praca funkcjonariuszy KAS w laboratorium celnym.

W trakcie wizyty przedstawiciel gruzińskiej administracji zapoznał się również z infrastrukturą drogowego przejścia granicznego w Medyce, technologią odpraw oraz sprzętem wykorzystywanym podczas kontroli celnej. Spotkanie było również okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie kontroli celnej. Przedstawicielowi gruzińskiej administracji towarzyszył Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Pan Jacek Cichy.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.08.2017 Data publikacji: 30.08.2017 14:42 Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2017 09:11
Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian