«Powrót

Krajowa Administracja Skarbowa wspiera przedsiębiorczość w ramach „Podkarpackich dni biznesu"

Krajowa Administracja Skarbowa wspiera przedsiębiorczość w ramach „Podkarpackich dni biznesu"

Krajowa Administracja Skarbowa wspiera przedsiębiorczość w ramach „Podkarpackich dni biznesu"

Na zdjęciu nadkom. Maciej Słodziński
Na zdjęciu nadkom. Maciej Słodziński oraz Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie Janusz Piwowarczyk
Podziękowania dla Dyrektora IAS w Rzeszowie
Podziękowania dla Naczelnika Podkarpackiego UCS w Przemyślu

Inauguracja trzeciej edycji „Podkarpackich dni biznesu" odbyła się 5 lipca br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, a towarzyszące jej wykłady tym razem dedykowane były przedsiębiorcom branży transportowo-spedycyjnej. Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie reprezentował Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie – Janusz Piwowarczyk.

Spotkanie otworzyły wystąpienia Dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie Ewy Papiewskiej-Borkowskiej, Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie Łukasz Bryły, Wicewojewody Podkarpackiego Piotra Pilcha,  Waldemara Szumnego reprezentującego Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie Jerzego Miki.


W pierwszej część konferencji przedstawione zostały przez przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie zagadnienia dot. przewozu drogowego.


Drugą część spotkania poprowadził nadkom. Maciej Słodziński z-ca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Przemyślu. Mówił o zmianach we właściwości organów podatkowych oraz celnych, związanych z powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawił zasady systemu SENT, przeznaczonego do monitorowania drogowego przewozu towarów i zasad funkcjonowania.


Nadkom. Maciej Słodziński  przedstawiając rolę i zadania Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że stanowi ona wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatników, w tym przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Odnosząc się do działań funkcjonariuszy i pracowników z woj. podkarpackiego podkreślił, że zadania Krajowej Administracji Skarbowej mają na celu dbałość o bezpieczeństwo budżetu państwa poprzez kontrolę prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych, a wsparcie i pomoc przedsiębiorcom w tym zakresie jest istotnym elementem działań jednostek  KAS.


W dalszej części wystąpienia, nadkom. Słodziński omówił zasady działania systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT), jako  narzędzia do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym lub wyłudzają podatek od towarów i usług. Przepisy w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu. W ramach kontroli funkcjonariusze KAS sprawdzają czy podmioty zajmujące się handlem i przewozem m.in. paliw, alkoholu i suszu tytoniowego prawidłowo wywiązują się z obowiązków wynikających z tzw. pakietu przewozowego. Od 18 kwietnia br.  (data wejścia z życie pakietu przewozowego) do chwili obecnej funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili w tym zakresie blisko 2 tysiące kontroli.

 

„Podkarpackie dni biznesu" to cykl nieodpłatnych szkoleń, wykładów i warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli instytucji z regionu m.in. Izby Administracji Skarbowej, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, które adresowane są do przedsiębiorców, pracodawców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także do podmiotów zainteresowanych prowadzeniem biznesu w województwie podkarpackim.


Celem przedsięwzięcia jest merytoryczne i praktyczne wsparcie przedsiębiorczości w regionie, motywowanie do jej rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału kadrowego Podkarpacia.
To już 3 edycja przedsięwzięcia, która potrwa od 5 do  11 lipca.
W trakcie wykładów zaplanowanych na 6 lipca br., które odbędą się w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie - zmiany w podatku VAT przedstawi Małgorzata Jopek – Kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.07.2017 Data publikacji: 06.07.2017 13:16 Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2017 10:51
Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Edyta Furman
Rejestr zmian