«Powrót

IAS w Rzeszowie szkoliła przedsiębiorców w ramach "Podkarpackich dni biznesu"

IAS w Rzeszowie szkoliła przedsiębiorców w ramach "Podkarpackich dni biznesu"

IAS w Rzeszowie szkoliła przedsiębiorców w ramach "Podkarpackich dni biznesu"

Zdjęcie przedstawia pracownika IAS w Rzeszowie podczas szkolenia przedsiębiorców
Zdjęcie przedstawia pracownika IAS w Rzeszowie Panią Małgorzatę Jopek

W ramach „Podkarpackich dni biznesu" Kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie Małgorzata Jopek zapoznała słuchaczy z przepisami uszczelniającymi podatek VAT, wprowadzonymi od 1 stycznia 2017 r. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.

 

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie uczestniczyła w przedsięwzięciu „Podkarpackie dni biznesu" już po raz trzeci. W każdej edycji tego projektu pracownicy jednostek Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonujących na Podkarpaciu wygłaszali prelekcje i prowadzili szkolenia dla uczestników poszczególnych bloków tematycznych.

 

Podczas spotkania zorganizowanego w ramach trzeciej edycji „Podkarpackich dni biznesu" przedstawicielka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie  odniosła się do ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku, tzw. „pakiet uszczelniający", czyli m.in. przepisy modyfikujące sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe, a także zaostrzenie sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

 

Podczas spotkania omówiła najważniejsze zmiany przewidziane w ustawie nowelizującej dotyczące podatku od towarów i usług, m.in.:

  • rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, określonego w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, m.in. o procesory i określone towary z kategorii złota lub srebra;
  • objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia części robót budowlanych zlecanych podwykonawcom;
  • regulacje, zgodnie z którą weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji;
  • warunki dla skorzystania z możliwości uzyskania zwrotu VAT w przyspieszonym, 25-dniowym terminie;
  • sytuacje, w których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu, jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu albo dokonuje wykreślenia z rejestru;
  • skrócenie terminów rozliczania VAT;
  • solidarną odpowiedzialność do kwoty 500 tys. zł pełnomocnika, który rejestruje podatnika, za jego zaległości podatkowe.

 

Tematyka spotkania obejmowała także zmiany dotyczące dodatkowego zobowiązania podatkowego i podwyższenia limitu zwolnienia podmiotowego, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z kwoty 150 000 zł do 200 000 zł.

Nie zabrakło także odniesień do Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz planowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, dotyczących w szczególności podzielonej płatności VAT oraz elektronicznej bazy paragonów.

 

Na zakończenie spotkania Małgorzata Jopek z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,  podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem odpowiadając na pytania słuchaczy.

 

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, dla których możliwość uczestnictwa w tym przedsięwzięciu była okazją do poszerzenia wiedzy, przydatnej w prowadzeniu biznesu.

 

„Podkarpackie dni biznesu" to cykl nieodpłatnych szkoleń, wykładów i warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli instytucji z regionu m.in. Izby Administracji Skarbowej, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, które adresowane są do przedsiębiorców, pracodawców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także do podmiotów zainteresowanych prowadzeniem biznesu w województwie podkarpackim.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.07.2017 Data publikacji: 17.07.2017 08:49 Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2017 08:54
Autor: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian