«Powrót

Finał drugiej edycji konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce". Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Tomasz Janeczek pogratulował zwycięzcom wiedzy ekonomicznej, w tym o podatkach.

Finał drugiej edycji konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce". Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Tomasz Janeczek pogratulował zwycięzcom wiedzy ekonomicznej, w tym o podatkach.

Finał drugiej edycji konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce". Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Tomasz Janeczek pogratulował zwycięzcom wiedzy ekonomicznej, w tym o podatkach.

6 czerwca 2017 r. w  Urzędzie Marszałkowskim Wojewódzywa Podkarpackiego odbyła się Gala finałowa konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce". Była ona zwieńczeniem projektu adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którego celem było wyposażenie uczniów w wiedzę i praktyczne umiejętności takie jak: rozliczanie się z tytułu składek i podatków, składanie właściwych dokumentów ubezpieczeniowych i rozliczeniowych, korzystanie z produktów bankowych, pozyskiwanie kapitału, zakładanie i prowadzenie biznesu, wybór formy opodatkowania oraz aktywność na rynku pracy, a przede wszystkim pokazanie uczniom jak funkcjonuje biznes w praktyce.

W pierwszej części uroczystości głos zabrał m.in. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Tomasz Janeczek. Podkreślił, że jednostki Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonujące na Podkarpaciu zaangażowały się w ten projekt edukacyjny, aby podzielić się wiedzą oraz doświadczeniem i umożliwić młodzieży zdobycie nowych umiejętności. Zachęcał młodzież do pogłębiania wiedzy i umiejętności podkreślając, że współczesne życie gospodarcze ulega nieustannym, dynamicznym przemianom, a znajomość zagadnień dotyczących podatków jest niezwykle ważna nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich obywateli. Pogratulował półfinalistom i finalistom życząc dalszych sukcesów.
Podczas wystąpienia wspomniał również o reformie KAS, tj. o utworzeniu 1 marca br. Krajowej Administracji Skarbowej, jako powstałej w wyniku połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej i jej obecnym kształcie w województwie podkarpackim.

„Przedsiębiorczość w praktyce" to pierwszy i jedyny w Polsce tak szeroko zakrojony projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w którym uczestniczy jednocześnie kilka instytucji. Projekt realizowany  z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Kluczowymi działaniami projektu były warsztaty praktyczne prowadzone przez specjalistów z instytucji partnerskich w czterech blokach tematycznych. m.in. dotyczące podatków. W tym zakresie w projekt zaangażowanych było 15 urzędów skarbowych z których warsztaty prowadziło 30 specjalistów w zakresie podatków dochodowych jak i od towarów i usług.

Trzyosobowe zespoły, które zdobyły najwyższą liczbę punktów zakwalifikowały się do półfinału, a następnie finału. Prezentacje pomysłów na biznes oceniało jury, w składzie którego zasiadał m.in. przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku Wiesław Cisek.

Finał obejmował prezentację opracowanych biznesplanów a następnie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz certyfikatów dla finalistów i półfinalistów oraz ich opiekunów.

Była to już II edycja przedsięwzięcia, w tym roku organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku we współpracy z: Oddziałem ZUS w Rzeszowie, Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim - Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz Departament Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, Oddziałem Okręgowym NBP w Rzeszowie, Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Zespołem Szkół Licealnych w Leżajsku, Zespołem Szkół nr 2 w Rzeszowie i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.

Projekt był objęty patronatem honorowym przez Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty i realizowany był z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Udział w konkursie zgłosiło 26 szkół ponadgimnazjalnych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 07.06.2017 Data publikacji: 07.06.2017 12:28 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2017 10:56
Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Agnieszka Siwy Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy
Rejestr zmian