«Powrót

Dyrektor IAS w Rzeszowie spotkał się doradcą rządu niemieckiego dla premiera Ukrainy.

Dyrektor IAS w Rzeszowie spotkał się doradcą rządu niemieckiego dla premiera Ukrainy.

Dyrektor IAS w Rzeszowie spotkał się doradcą rządu niemieckiego dla premiera Ukrainy.

fot. KAS
22 grudnia 2017 r. przejście graniczne Korczowa- Krakowiec wizytował  Reiner Beussel, doradca rządu niemieckiego dla premiera  Ukrainy. Z Reinerem Beussel, który pełni także funkcję kierownika projektu twinningowego dla ukraińskiej służby fiskalnej w zakresie zintegrowanego zarządzania granicą, spotkał się Dyrektor Izby Administracji Skarbowej kom. Grzegorz Skowronek. 
 
Polska Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, pełni jedną z kluczowych ról w projekcie wspierającym ukraińską służbę fiskalną w zakresie wdrażania IBM – zintegrowanego zarządzania granicą.  Projekt, „Wsparcie dla Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy (SFS) we wdrażaniu Zintegrowanego Zarządzania Granic ą (IBM) w obszarze zagadnień celnych",  znajdujący się aktualnie w końcowej fazie realizacji, prowadzony był wspólnie przez Niemcy, Litwę i Polskę.
 
Podczas spotkania w Oddziale Celnym w Korczowej, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie kom. Grzegorz Skowronek i doradca rządu niemieckiego dla premiera Ukrainy i kierownika projektu twinningowego omówili aktualne zagadnienia związane z realizacją końcowych działań w projekcie. 
 
W trakcie spotkania zwrócono także uwagę  między innymi potrzebę przyspieszenia inwestycji mającej na celu przyłączenie infrastruktury kontrolnej po stronie ukraińskiej do istniejącego kompleksu kontrolnego na platformie autostradowej w Korczowej. 
 
Przedmiotem dyskusji była ponadto sytuacja na podkarpackich przejściach granicznych oraz możliwości wspierania ukraińskiej służby fiskalnej w dążeniu do osiągnięcia unijnych standardów działania.
 
Wizyta Reinera Beussel przypadająca w okresie przedświątecznym, była także okazją do spotkania i rozmów z funkcjonariuszami Oddziału Celnego w Korczowej.