Wnioski egzekucyjne / tytuły wykonawcze

  Wnioski egzekucyjne / tytuły wykonawcze

  Wnioski egzekucyjne / tytuły wykonawcze

  Zgodnie z przepisem § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2367 ze zm.) w przypadku gdy organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, przekazywane w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej), z wyłączeniem tytułów wykonawczych przekazywanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego używanego do obsługi Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, sporządza się w formacie danych wskazanym w instrukcji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

   

  Powyższe dane dostępne są w Portalu wierzycieli i organów egzekucyjnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

   

  Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2367 ze zm.) wierzyciel może sporządzić tytuł wykonawczy za pomocą aplikacji do tworzenia formularza tytułu wykonawczego udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
  Funkcjonalność poniższego formularza polega na możliwości jego przetworzenia i wydruku.
   

  Interaktywny formularz TW-1 (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 07:59 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017 07:59
  Autor: Łukasz Barut Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian