• Dotacje

    Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

    Zasady dotowania posiłków sprzedawanych w barach mlecznych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach...
  • Pomoc publiczna

    Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

    Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcom oraz podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej Problematyka dotycząca udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych...