Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  NBP O/O Rzeszów

  85101015280010652221000000 - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  35101015280010652222000000 - podatek od towarów i usług (VAT), podatek od gier (GL)
  82101015280010652223000000 - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPW, PPL, PPR, PPE)
  76101015280010652227000000 - grzywny i kary, podatki zniesione, pozostałe dochody z  tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  59101015280010651391200000 - rachunek Organu Egzekucyjnego Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie do realizacji zajęć egzekucyjnych

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  76101000550201822000070000 - zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)

   

   

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

   

  W Centrum Obsługi na parterze Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie znajduje się kasa komercyjnego Banku, gdzie można dokonywać wpłat z tytułu podatków (za które pobierana jest prowizja), w godzinach:

  o   poniedziałek od 7:45 do 15:30

  o   wtorek - piątek od 7:45 do 15:15 (przerwa: 12:00 do 12:20)

  Z dniem 02 stycznia 2016 roku obsługę kasową Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie prowadzi  placówka pocztowa przy ulicy Jana Kochanowskiego 27 (bez pobierania prowizji z tytułu wpłat podatkowych), godziny otwarcia:

  o   poniedziałek -  piątek od 7 do 20 (sobota, niedziela nieczynne)


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.04.2015 Data publikacji: 21.04.2015 15:38 Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2018 09:59
  Autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian